Cầu Long Biên, Hà Nội

GIỚI THIỆU VỀ QUẬN LONG BIÊN

   Long Biên là một quận nằm ở phía Đông thành phố Hà Nội, Việt Nam. Long Biên là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là quận có diện tích lớn nhất của thủ đô Hà Nội.

   Long Biên là một quận có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng. Hiện nay, trên địa bàn đã và đang hình thành một số khu đô thị như khu đô thị Việt Hưng, khu đô thị Bồ Đề, khu đô thị Khai Sơn, khu đô thị Thượng Thanh, khu đô thị Sài Đồng, khu đô thị Thạch Bàn….

  Quận Long Biên có 14 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 14 phường: Bồ Đề, Cự Khối, Đức Giang, Gia Thụy, Giang Biên, Long Biên, Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Phúc Đồng, Phúc Lợi, Sài Đồng, Thạch Bàn, Thượng Thanh, Việt Hưng.

   

xem thêm

Phường Bồ Đề

Phường Cự Khối

Phường Đức Giang

Phường Gia Thụy

Phường Giang Biên

Phường Long Biên

Phường Ngọc Lâm

Phường Ngọc Thụy

Phường Phúc Đồng

Phường Phúc Lợi

Phường Sài Đồng

Phường Thạch Bàn

Phường Thượng Thanh

Phường Việt Hưng

DỰ ÁN CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI